Prejmite Aleteio v svoj e-nabiralnik. Naročite se tukaj!
Začnite svoj dan z dobrim, lepim in resničnim. Naročite se na Aleteijine e-novice!
Naroči me!
Aleteia

10 stvari v razmislek, kako bi danes Cerkev lahko pritegnila mlade

POPE FRANCIS GREETS YOUNG PEOPLE DURING A PRE-SYNODAL MEETING
©ServizioFotograficoOR/CPP
Deli

Iz sinodalnega poročila delovnih skupin

Kaj storiti danes, da bi Cerkev pritegnila mlade? Zagotovo ne s tem, da bomo ponavljali napake iz preteklosti, ampak tako, da bomo bolje razumeli sedanjost, v kateri mladi živijo. Mladi želijo “bolj verodostojno Cerkev, ki se konkretno zavzema za pravičnost in služenje ubogim”.

O tem razpravljajo na sinodi, kakor beremo v poročilu delovnih skupin. Potem ko so skrbno preučili prvi del pripravljalnega dokumenta (Instrumentum Laboris), so sinodalni očetje naredili seznam nekaterih občutljivih vprašanj, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.

1. Ne ločujmo več mladih in Cerkve

“Nujno je,” pravi poročilo, “da na mlade gledamo kot na del Cerkve, in se tako izognemo vtisu, da so zunaj nje. Mladi so že sedanjost, ne le prihodnost Cerkve: ko Cerkev govori o mladih, govori o sebi. Uporaba zveze “in” (v izrazih, kot so “mladi in Cerkev”) lahko utrdi izkrivljeno mišljenje, ki mlade ločuje od skupnosti, to pa ima lahko negativne posledice na različnih ravneh.”

2. Pobude “z” mladimi

Druga nevarnost na ravni pastorale, opažajo sinodalni očetje, je “načrtovati pobude za mlade, ne pa z mladimi,” z upoštevanjem njihovih ciljev in potreb. Da bi se na tej poti medsebojno obogatili, je nujen odkrit in iskren dialog z mladimi, brez kakršnekoli oblike “samoreferenčnosti”, kakor se je pogosto dogajalo v preteklosti.

3. Konec z “zastarelimi” pastoralnimi pristopi

“Konec opuščanju očetovstva in materinstva, ki je pustilo mlade generacije sirote, in ohranjanju pastoralnih pristopov, ki jih ne morejo več pritegniti.”

4. Nikoli več spolnih škandalov

Poročilo se ne izogne eni izmed dram, ki pretresa Cerkev: spolne zlorabe.

“Večkrat je bila omenjena škoda, ki so jo povzročile zlorabe na področju spolnosti, bogastva in tudi oblasti. Zato čutimo nujnost, da vsa Cerkev spremeni svoje ravnanje in mlade spremlja pri njihovem odraščanju.”

PRAYER
Es5669 - Shutterstock

5. Jezusov zgled ni več v središču

Krščanska skupnost danes težko prenaša vero iz ene generacije v drugo. “Pri tem imajo odrasli veliko odgovornost. V družini in zunaj nje niso bili verodostojne priče lepote evangeljskega sporočila.”

Poleg tega poročilo pravi, da je “ozračje pretiranega individualizma, ki se je razširilo v krščanski skupnosti, omogočilo nastanek pojmovanja odrešenja kot psihološke dobrine, osredotočene na osebo in ločene od občestvene in zakramentalne razsežnosti. Tako se je izgubilo dojemanje dobre novice o milosti, ki prihaja od Jezusa Kristusa . Zato mora priti do večje odgovornosti na strani vernikov, da mlade spremljajo k osebnemu srečanju z Jezusom.”

6. Dati mladim odgovornost za “dobro”

Odrasli morajo storiti več za “odgovornost mladih in njihovo zavzemanje za dobro, ki je pogosto presenetljivo. To je bilo zlasti opaziti na področju kateheze in skrbi za uboge, kjer znajo biti mladi pogosto odlični evangelizatorji in kateheti za druge mlade, če so dobro usposobljeni za to.”

7. Jasno o spolnosti

Še ena občutljiva tema: spolnost. Cerkev mora jasno in neposredno govoriti z novimi generacijami. Sinodalni očetje pišejo: “Področje, v katerem je to spremljanje še posebej pomembno, je čustveno življenje in spolnost. Pri tem mladi potrebujejo tiste, ki bodo z njimi govorili jasno, z globoko človečnostjo in empatijo, ter jim bodo pomagali prepoznati znake Božje ljubezni na tem področju.”

8. Dobro soočanje s “težkimi” situacijami

Pozorni moramo biti na “ranljivosti, ki jih doživljajo mladi, od tistih, ki izhajajo iz družinskih ran ali ekonomskih težav, do strahov in negotovosti pred prihodnostjo. Zlasti tam, kjer se zdi, da družbena kriza zadnjih let izključuje možnosti, kamor bi mladi vložili svoje naravne ali pridobljene sposobnosti.” Cerkev mora občutljivo razumeti in obravnavati te okoliščine, da bi vanje vključila mlade.

9. Šola, študij in vera

V zvezi z odnosom med mladimi, veroizpovedmi in religijami, nadaljuje poročilo, “beležimo v zadnjem času rast novih oblik fundamentalizma in nestrpnosti, zaradi česar je nujno mlade vzgajati za spoštovanje, dialog med verujočimi in neverujočimi ter na medverskem in ekumenskem področju.”

10. Izkoristiti splet, a ne za manipulacijo z mladimi

Po drugi strani, sklene poročilo delovnih skupin, je “analiza poudarila nujnost, da mladi splet uporabljajo tako, da jih ta ne bo izrabil; vabilo izobraževalcem in vzgojiteljem, naj postanejo ne toliko strokovnjaki kot spremljevalci mladih na tem področju”.

 

Prispevek je nastal po izvirniku, ki ga je objavila italijanska izdaja Aleteie. Prevedla in priredila Irena Santoro.

E-novice
Prejmi Aleteio v svoj e-nabiralnik. Naroči se tukaj.