Prejmite Aleteio v svoj e-nabiralnik. Naročite se tukaj!
Ostanite povezani! Naročite se na Aleteijine brezplačne e-novice!
Naroči me!
Aleteia

Ali veste, od kod izvira slovenska beseda cerkev?

BREZJE SANCTUARY
Deli

Slovenska beseda cerkev, nemška beseda die Kirche ali angleška beseda church imajo isti izvor iz stare grške besede

Cerkev je v slovenščini izraz za stavbo, v kateri poteka krščansko bogoslužje, hkrati pa tudi beseda za skupnost pripadnikov posameznih krščanskih veroizpovedi.

Cerkev v slovanskih jezikih

Podoben izraz pozna tudi srbohrvaščina (crkva), bolgarščina (cərkva), ruščina (cerkov’), ukrajinščina (cerkva), beloruščina (carkva), makedonščina (crkvata) in lužiščina (cerkwja).

Besedo cerkev so si Slovani sposodili od Gotov oziroma od govorcev zgodnje germanščine, ki so od pokristjanjevanja naprej uporabljali za prostor bogoslužja besedo kiriko (tudi kirika, kirka ali kirko).

BOHINJ-CHURCH
ANDREJ PRAZNIK | DRUŽINA

Cerkev v germanskih jezikih

Tako kot v številnih slovanskih jezikih se je gotski izraz za cerkev malce spremenjen uveljavil tudi v nemščini (die Kirche), nizozemščini (kerk), švedščini (kyrka), islandščini (kirkja), norveščini (kyrkje), danščini (kirke) in frizijščini (tsjerke). Od germanskih sosedov so si besedo sposodili tudi Finci (kirkko) in Estonci (kirik).

Angleži so nekdaj cerkvi rekli kirk (ta starinski izraz še vedno uporabljajo Škoti), iz te besede pa se je razvila tudi sodobna angleška beseda za cerkev – church.

Gospodova hiša

Beseda kiriko pa izvirno ni gotskega izvora, ampak so jo Goti prevzeli od Grkov. Ti so za stavbo krščanskega bogoslužja tudi uporabljali izraz kyriakon doma, kar pomeni Gospodova hiša. Grška beseda kyrios pomeni vladar, gospod. Pridevnik kyriakon torej pomeni Gospodov.

Cerkev v romanskih in keltskih jezikih

Če se je v germanskih in večini slovanskih jezikov udomačil izraz, ki izvira iz grške besede kyriakon, pa sodobni Grki, Albanci ter romansko in keltsko govoreči narodi uporabljajo za cerkev izraz, ki prav tako izvira iz grščine, in sicer iz starogrške besede ekklesia.

Ta beseda se kar 114-krat pojavlja v Novi zavezi, ki je zapisana v grščini. Dobesedni prevod te besede v slovenščino bi se glasil “sklicati skupaj” ali “zbrati skupaj”. Ekklesia, v latinščini ecclesia, je torej zbrana skupnost oziroma zbrano ljudstvo.

Sodobni Grki tako cerkvi rečejo ekklisia, Italijani chiesa, Francozi église, Španci iglesia, Portugalci igreja, Katalonci església in Albanci kishë. V škotski gelščini se cerkvi reče eaglais, v valižanščini pa eglwys.

Majhna utrdba in tempelj

Trije zahodnoslovanski narodi, Poljaki, Čehi in Slovaki, za cerkev najpogosteje uporabljajo izraze, ki izvirajo iz latinske besede castellum, kar izvirno pomeni majhna utrdba ali stolp. Čehi tako cerkvi rečejo kostel, Slovaki kostol in Poljaki kościół.

Nekaj posebnega so Madžari, ki cerkvi rečejo templom. Beseda izvira iz latinske besede templum, kar pomeni stavba za bogoslužje. Iz besede templum izvira tudi naša sposojenka tempelj.

Bazilika

V romunščini se cerkvi reče biserica. Na prvi pogled bi rekli, da je izraz povezan z biseri, a temu ni tako. Izraz v resnici izvira iz grške besede basilike. To je pridevnik, ki pomeni kraljevski. Basileos je grška beseda za kralja oziroma vladarja. Latinščina je grško besedo basilike prevzela kot basilica.

Bazilika je sicer v Katoliški cerkvi naziv, ki ga prejme neka cerkev zaradi svojega posebnega liturgičnega in pastoralnega pomena. V Vatikanu je tako Bazilika svetega Petra, na Brezjah Bazilika Marije Pomagaj.

SANKTUARIA NA BAŁKANACH
Johann Jaritz/Wikipedia | CC BY-SA 3.0

Božja hiša ali božnica

Na koncu so nam ostali še Litovci in Latvijci, dva baltsko govoreča naroda. Litovci cerkvi rečejo bažnyčia, Latvijci pa baznīca. Besedi sta, kot je opazno na prvi pogled, sorodni in izvirata iz slovanske besede božnica. Ta je izpeljanka iz  besede Bog oziroma božansko.

V beloruščini, od koder so si Latvijci in Litovci sposodili svoj izraz za cerkev, je bažnica še zdaj oznaka za prostor za molitve (torej za nekakšno hišno kapelico) oziroma za polico, na kateri so pravoslavne ikone.

 

Preberite še:
Izpolnjevalci želja
E-novice
Prejmi Aleteio v svoj e-nabiralnik. Naroči se tukaj.