Prejmite Aleteio v svoj e-nabiralnik. Naročite se tukaj!
Navdušeno začnite svoj dan, naročite se na Aleteijine e-novice.
Naroči me!

Aleteia

Kako so očenaš molili naši predniki

MUM, PRAY, DAUGHTER
Africa Studio | Shutterstock
Deli

Očenaš je najpomembnejša krščanska molitev, ki ima v slovenski zgodovini malce različne prevode

Molitev očenaš je zapisana v Svetem pismu, in sicer v Evangeliju po Mateju in v Evangeliju po Luki. Oče naš je Jezusovo izrecno navodilo učencem, kako naj molijo.

Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Amen.

(V slovenščini očenaš molimo z besedami iz Rimskega misala in ne neposredno iz Svetega pisma.)

Očenaš je bil najprej zapisan v grščini. Po grško se očenašu reče Pater hemon. Pozneje je bil preveden v sirski in latinski jezik. V latinščini se imenuje Pater noster.

Očenaš v Rateškem rokopisu

Očenaš je bil s širjenjem krščanstva pozneje preveden še v druge jezike. S pokristjanjevanjem naših prednikov smo dobili tudi slovenski prevod. Ti prevodi so se skozi zgodovino spreminjali.

Najstarejši slovenski zapis očenaša je v Rateškem rokopisu (znan je tudi kot Celovški rokopis). Rokopis izvira iz cerkve sv. Tomaža v Ratečah na Gorenjskem. Nastal je v drugi polovici 14. stoletja.

Oča naš kir si v nebesih posvečenu bodi

tvoje ime pridi bogastvu tvoje bodi vola

tvoja kakor v nebesih ino na zemli. Kruh naš

vsedanji daj nam danas ino odpusti nam

dalge naše kakor ino mi odpušamo našem dalnikom

ino nas ne vupelaj vedner o iskusbo le nas reši od zlega. Amen.

Bogastvo in kraljestvo

Molitev Oče naš v Celovškem rokopisu je verjetno prepis starejše predloge. Morda je to prvotno besedilo nastalo že v 9. ali celo 8. stoletju. Namesto besede kraljestvo je uporabljena beseda bogastvo.

Besedi kralj in kraljestvo namreč izvirata iz imena frankovskega cesarja Karla Velikega, ki se je verjetno rodil leta 748, umrl pa zagotovo leta 814. Po tej razlagi je lahko izvirni prevod molitve nastal, preden se je v slovanskih jezikih pojavila beseda kralj.

Nemški izvirnik rateškega očenaša?

To je ena razlaga, druga razlaga uporabe besede bogastvo pa je, da je to dobesedni prevod nemške besede Reich. Nemška beseda reich pomeni bogat, medtem ko je das Reich cesarstvo. V nemščini pridi k nam tvoje kraljestvo zveni: Dein Reich komme. Prevajalec je tako nemško besedo reich iz nemškega izvirnika prevedel v slovenščino kot bogastvo.

Zanimivo je, da je tudi v očenašu v stari angleščini iz leta 995 regnum iz latinskega izvirnika preveden v obliki rice (v sodobni angleščini bi rekli rich, to je bogat). V poznejših prevodih očenaša v angleščino pa je regnum preveden kot kingdom (kraljestvo).

Očenaš v Starogorskem rokopisu

Beseda bogastvo namesto kraljestvo se pojavi tudi v Starogorskem rokopisu, ki je verjetno nastal med letoma 1492 in 1498 na Stari gori nad Čedadom.

Oča naš ker si vnebesih posvečeno

bodi tvoje jeme, pridi knam tvoje

Bogastvo, izidise tvoje vuolje, koker v nebesih

toku Nazemlje. Daj nam dones ta vse

danj kruh inuj nam odpusti naše douge

kokr mi odpustimo našim dolšnikam.

Nas vnapelaj, na rezrešno, Nas reše

od zlega. Amen.

Ta očenaš je tudi zanimiv zato, ker je namesto besede skušnjava uporabljena nenavadna beseda rezrešno. Menda je to slovenski prevod za bavarsko chorungo oziroma chorunko, ki se pojavlja v bavarskem očenašu, to je v očenašu, ki je napisan v starobavarskem narečju. Torej skušnjava kot priložnost razrešitve – razrešiti skušnjavo. Po tej razlagi je starogorski Oče naš nastal na podlagi bavarske predloge.

ELDER WOMAN
Thodonal88 - Shutterstock

Bohoričev protestantski očenaš

Poglejmo še eno starejšo slovensko različico očenaša. Ta molitev je zapisana tudi v slovnici Zimske urice, ki jo je objavil protestant Adam Bohorič leta 1584.

Oča naš, kir si v nebesih,

posvečeno bodi jime tvoje.

Pridi k nam krajlestvu tvoje,

z idise volja tvoja

kakor na nebi taku na zemlji.

Kruh naš vsakdajnji daj nam dones.

Ino odpusti nam dulge naše,

kakor tudi mi odpustimo dulšnikom našim.

Inu, neupelaj nas v izkušno.

Tamač reši nas od zlega.

Zakaj tvoje je krajlestvu, muč, čast, vekoma. Amen.

V tem očenašu je že oblika kraljestvo (krajlestvu). Podobno kot pri Starogorskem rokopise je namesto sodobne oblike zgodi se uporabljena oblika izidi se. Ta očenaš je za eno vrstico daljši, saj je Bohorič kot protestant uporabljal na koncu molitve doksologijo oziroma slavospev.

Rezijanski Oče naš

V 18. stoletju je bil zapisan očenaš, ki so ga molili oziroma ga molijo v Reziji. To narečje je precej drugačno od drugih slovenskih narečij, zato je takšen tudi očenaš.

Oća naš
ka stë tu-w nëbë
sveti bodi wašë jïmë
prïdi nan waša krajuska
bodi zdilana waša volontat
teköj tu-w nëbë pa së na zimje.
Dejtë nan naš wsakidinji kruh
anu odpüstitë nan naše dulge
taköj mï odpüšćamö našin dulžïkën
anu ni pijïtë nas ta-w tentacjun
ma vibranite nas od hüdaga od krïvaha.
Tako bodi.

V rezijanskem očenašu sta tudi dve italijanski besedi (volontat iz volonta namesto volja in tentacjun iz tentazione namesto skušnjava). Krajuska pomeni kraljestvo. V rezijskem narečju so namreč lj poenostavi v j, kralj je tako kraj. Preveden je tudi amen, in sicer kot tako bodi.

Prekmurski očenaš

Svojo narečno obliko očenaša poznajo tudi Prekmurci. Še zdaj ga v tej obliki molijo prekmurski protestanti.

Oča naš, ki si vu nebésaj!
Svéti se Ime tvoje.
Pridi králestvo tvoje.
Bojdi vola tvoja,
kak na nébi, tak i na zemli.
Krüha našega vsakdanéšnjega daj nam ga dnes.
I odpüsti nam duge naše,
kak i mi odpüščamo dužnikom našim.
I ne vpelaj nas vu sküšávanje.
Nego odslobodi nas od hüdoga. Amen.

 

E-novice
Prejmi Aleteio v svoj e-nabiralnik. Naroči se tukaj.