Aleteia logoAleteia logoAleteia
Pet, 19. aprila |
Aleteia logo
Duhovnost
separateurCreated with Sketch.

Kako praznik Kristusa, kralja vesoljstva, praznovati kar doma

CHRIST THE KING STATUE

Numiscontrol | CC BY SA 3.0

Urška Leskovšek - objavljeno 22/11/20

Obhajamo zadnjo nedeljo v cerkvenem letu ali nedeljo Kristusa, kralja vesoljstva

Zakaj bi kristjani Kristusa kot kralja, ki ni kronan z zlatom, ampak s trnjevo krono? Ker je tudi vstal od mrtvih. Verniki na to nedeljo praznujemo Kristusa, ki kraljuje v duši in telesu slehernega.


CHRIST THE KING

Preberite še:
Kralj s trnjevo krono? Kakšen kralj pa je to?!

Nekaj priporočil za pripravo domačega bogoslužja:

  • Kdor je sam, lahko besedilo le počasi prebere in se ustavi ob besedah ali odlomkih, ki so ga nagovorili, ali pa spremlja sveto mašo prek spleta.
  • Dogovorimo se za čas, ko se bomo zbrali. Lahko je to že v soboto zvečer (vigilija) ali kadarkoli v nedeljo, verjetno pa je najustreznejši čas takrat, ko običajno greste v cerkev.
  • Vključite vse prisotne ‒ glede na starost in zmožnosti.
  • Nekdo naj pripravi prostor: kotiček, mizico ali kar družinsko mizo naj obda z dovolj stoli, prinese naj Sveto pismo ali natisnjena besedila iz tega članka, razpelo ali križ ali kakšno nabožno sliko.
  • Prižgete lahko tudi svečko, pripravite šopek rožic ali jesensko tihožitje.
  • Če radi pojete, izberite pesmi vnaprej, pripravite inštrumente.
  • Določite, kdo bo bogoslužje vodil (oče ali mama) in kdo bo bral katero od besedil.

34. nedelja med letom

Častimo Kralja,
pojmo mu hvalnice!

Voditelj:
Bratje in sestre,
še vedno se svete maše ne moremo udeležiti v cerkvi.

Toda vemo, da lahko tudi sami molimo v Njegovem imenu.
Jezus Kristus je tu med nami.
Verjamemo, da nam, ko beremo svete spise,
Božja beseda govori sama po sebi.
Njegova beseda je prava hrana za naša življenja.
Zato bomo tudi mi, povezani z vso Cerkvijo, prisluhnili Njegovi besedi.

Trenutek tišine

Danes zaključujemo cerkveno leto in obhajamo praznik Kristusa, kralja vesoljstva.
Ali nismo srečneži, ko je naš Oče tudi Kralj vesolja? Torej smo mi sinovi kralja.
Se tako tudi počutimo?

Po trenutku tišine vsi vstanemo in naredimo znamenje križa:

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Voditelj prebere vstopni spev:
Jagnje, ki je bilo žrtvovano, je vredno, da prejme oblast
in bogastvo in modrost in čast.
Njemu slava in oblast na veke vekov!

Voditelj nadaljuje:
Da bi se dobro pripravili na poslušanje Božje besede
in zato, da bi nas ozdravila,
priznajmo, da smo grešniki.

Usmili se nas, Gospod.
Ker smo grešili zoper tebe.

Skaži nam svoje usmiljenje.
In daj nam svoje rešenje.

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Slava Bogu na višavah
in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje.
Hvalimo te, slavimo te,
molimo te, poveličujemo te,
zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave.
Gospod Bog, nebeški Kralj, Bog Oče vsemogočni.
Gospod, edinorojeni Sin, Jezus Kristus,
Gospod Bog Jagnje Božje, Sin Očetov.
Ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo.
Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas.
Zakaj edino ti si sveti,
edino ti Gospod, edino ti najvišji,
Jezus Kristus, s Svetim Duhom v slavi Boga Očeta.
Amen.

Glavna prošnja:

Vsemogočni večni Bog, po svojem ljubljenem Sinu, kralju vesoljstva, si obnovil vesoljni svet.
Naj ti vse stvarstvo, rešeno sužnosti, z nami svobodno služi in te brez konca proslavlja.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Amen.

Sedimo. Stoji le bralec Božje besede.

1. berilo

Berilo iz knjige preroka Ezekijela (Ezk 34,11-12.15-17)

Tako govorí Gospod Bog: “Glejte, jaz sam bom poskrbél za svoje ovce in jih poiskál. Kakor pastir išče svojo čredo, ko je sredi med razkropljenimi ovcami, tako bom tudi jaz poiskál svoje ovce in jih rešil iz vseh krajev, kamor so se razkropile oblačnega in temačnega dne. Sam bom pasel svoje ovce in sam jim bom dajal počitek,” govorí Gospod Bog. “Izgubljene bom poiskál, razgnane pripeljal nazaj, polomljene obvezal, bolne okrepčal, rejene in krepke obvaroval. Pasel jih bom, kakor je prav. Vi pa, moja čreda, glejte,” govorí Gospod Bog, “sodil bom med ovco in ovco, med ovni in kozli.”

Poslušali smo Božjo besedo.
Bogu hvala.

Psalm 23,1-6

Odpev: “Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.”

Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
Na zelenih pašnikih mi daje ležišče.
K vodam počitka me vodi,
mojo dušo poživlja.

“Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.”

Vódi me po pravih stezah zaradi svojega imena.
Pred mano pogrinjaš mizo
vpričo mojih nasprotnikov;
z oljem mi maziliš glavo, moja čaša je prepolna.
“Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.”
Le dobrota in milina me bosta spremljali
vse dni mojega življenja;
prebival bom v hiši Gospodovi
vse dni življenja.
“Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.”

2. berilo

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 15,20-26.28)

Bratje in sestre, Kristus je vstal od mrtvih, prvenec tistih, ki so zaspali. Ker je namreč po človeku smrt, je po človeku tudi vstajenje mrtvih. Kakor namreč v Adamu vsi umirajo, tako bodo v Kristusu tudi vsi ožívljeni, vendar vsak po vrsti: najprej Kristus, potem pa ob njegovem prihodu tisti, ki so Kristusovi. Nato bo dovršitev, ko bo kraljevanje izróčil Bogu Očetu in uničil vsakršno poglavarstvo ter sleherno oblast in moč. Kajti on mora kraljevati, dokler ne položi vseh sovražnikov pod njegove noge. Kot zadnji sovražnik bo uničena smrt. Ko pa mu bo vse podvrženo, se bo tudi Sin sam podvrgel njemu, ki mu je vse podvrgel, da bo Bog vse v vsem.

To je Božja beseda.
Bogu hvala.

Evangelij

Aleluja. Blagoslovljèn, ki prihaja v Gospodovem imenu! Blagoslovljêno kraljestvo našega očeta Davida, ki prihaja! Aleluja.

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 25,31-46)

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: “Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo sédel na prestol svojega veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico.

Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: ‘Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k meni.’ Tedaj mu bodo pravični odgovorili: ‘Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?’ Kralj jim bo odgovóril: ‘Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste storili meni.’

Tedaj poreče tudi tistim, ki bodo na levici: ‘Proč izpred mene, prekleti, v večni ogenj, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom! Kajti lačen sem bil in mi niste dali jesti, žejen sem bil in mi niste dali piti, tujec sem bil in me niste sprejeli, nag sem bil in me niste oblekli, bolan sem bil in v ječi in me niste obiskali.’ Tedaj bodo tudi ti odgovorili: ‘Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali tujca ali nagega ali bolnega ali v ječi in ti nismo postregli?’ Tedaj jim bo odgovóril: ‘Resnično, povem vam: Česar niste storili enemu od teh najmanjših, tudi meni niste storili.’ Ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno življenje.”

Poslušali smo Kristusov evangelij.
Hvala tebi, Kristus.

Povabljeni, da v tišini razmislite o Božji besedi. Kateri del vas je najbolj nagovoril? Kaj ta beseda govori vam, v tem trenutku, kako vas nagovarja?

Razmišljanje ob današnji Božji besedi lahko preberete tudi na primer tukaj (R. Cantalamessa), lahko pa evangelij meditirate po metodi lectio divina(jezuiti).

Vsi vstanemo in izpovemo vero:

Verujem v enega Boga,
Očeta vsemogočnega,
stvarnika nebes in zemlje,
vseh vidnih in nevidnih stvari. 

In v enega Gospoda Jezusa Kristusa,
edinorojenega Sina Božjega,
ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki
in je Bog od Boga, luč od luči,
pravi Bog od pravega Boga, rojen, ne ustvarjen,
enega bistva z Očetom,
in je po njem vse ustvarjeno;
ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes.
In se je utelesil po Svetem Duhu
iz Marije Device in postal človek.
Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen.
In tretji dan je od mrtvih vstal,
po pričevanju Pisma.
In je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi.
In bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve,
in njegovemu kraljestvu ne bo konca. 

In v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja,
ki izhaja iz Očeta in Sina,
ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo;
ki je govoril po prerokih. 

In v eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev.
Priznavam en krst v odpuščanje grehov
in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku.
Amen.

Prošnje

Kristus kralj je pred vsem in vse ima v njem svoj obstoj,
zato ga prosimo in molimo:
Gospod, pridi k nam tvoje kraljestvo.

Kristus zveličar, ti si naš Gospod in Bog, naš kralj in naš pastir,
vodi svoje ljudstvo na pašnike življenja.

Dobri pastir, svoje življenje si dal za svoje ovce,
vodi nas in nič nam ne bo manjkalo.

Usmiljeni vladar, večkrat za svoje kralje postavljamo druge osebe in stvari,
pomagaj nam doumeti, da le ti daješ resnično življenje.

Kralj vesolja, prenovi nas – tudi prek te epidemije,
da bomo moč vedno iskali v tebi.

Glasno ali v duhu izrečemo še svoje osebne prošnje.

Kristus, kralj vesoljstva, vse to te prosimo in na našo družino in ves svet kličemo tvoj blagoslov.
Bodi z nami, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.

Očenaš

Voditelj povabi k molitvi očenaša:
V Duhu združeni z vso Cerkvijo molímo, kot nas je naučil Gospod Jezus:

Oče naš, ki si v nebesih …

Neposredno nadaljujemo:
Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.

Voditelj povabi k pozdravu miru:
Pravkar smo povezali svoje glasove v molitev v Očetu.
Smo sinovi in hčere v Sinu.
V ljubezni, ki nas med seboj povezuje,
prenovljeni z Božjo besedo,
si izmenjamo gesto miru,
znamenje povezanosti,
ki ga prejemamo od Gospoda.

Izmenjamo si pozdrav miru.
Se usedemo.


Couple - Praying - God - Parents

Preberite še:
Duhovno obhajilo lahko prejmem tudi ta trenutek

Duhovno obhajilo

Voditelj:

Ker nismo pri sveti maši, ne moremo prejeti zakramentalnega obhajila.
Papež Frančišek pa nas vabi, da prejmemo duhovno obhajilo.
Cerkev nas uči, da je to sestavljeno iz goreče želje, da bi zaužili nebeški kruh
z živo vero, ki se izraža prek dobrodelnosti,
s katero smo soudeleženi pri sadovih in milostih zakramenta.
Vrednost duhovnega obhajila je zato odvisna
od naše vere v prisotnost Kristusa v evharistiji
kot vira življenja, ljubezni in edinosti,
ter od naše želje, da bi prejeli obhajilo, čeprav ga ne moremo.

Ko imamo vse to v mislih, vas vabim, da sklonimo glavo,
zapremo oči in misli osredotočimo na Gospoda.

Tišina

Voditelj:
Moj Jezus, verujem, da si navzoč v najsvetejšem zakramentu.
Ljubim te nadvse in hrepenim po tem, da bi te prejel v svojo dušo.
Ta trenutek te ne morem prejeti zakramentalno, zato pa pridi v moje srce duhovno.
Sprejemam te, kot bi bil že tukaj, in se ti popolnoma predajam.
Nikoli ne dovoli, da bi se ločil od tebe. Amen.

Nekaj minut ostanemo v tišini v pogovoru z Jezusom.
Vstanemo.

Voditelj:
Molimo.

Vsemogočni Bog, prejeli smo hrano nesmrtnosti.
Daj, da bomo Kristusu, kralju vesoljstva, na zemlji z veseljem služili in v nebeškem kraljestvu večno živeli z njim,
ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.
Amen.

Bogoslužje lahko zaključimo s pesmijo.

Ne pozabite iti v domačo cerkev in prejeti sveto obhajilo (po potrebi tudi spoved). Tam se srečamo z živim Kristusom.

Želimo vam blagoslovljeno nedeljo!


WOMAN,EYES,LOOKING

Preberite še:
Te zaustavlja strah? Kristus je prišel, da ga premaga zate!


MARIANNA POPIEŁUSZKO

Preberite še:
Marianna – mati, ki je vzgojila blaženega


web 3 martin golob vlog 48

Preberite še:
Epidemija pripoveduje tudi lepe zgodbe. Povem vam dve!

Tags:
koronavirussveta maša
Podprite Aleteio!

Želimo si, da bi bila Aleteia vsakomur prosto dostopna. Ne zahtevamo registracije oziroma prijave. Trudimo se omejevati oglase, da ne bi bili preveč moteči, in, kolikor je mogoče, omejujemo stroške.
Vaši velikodušni darovi v podporo Aleteii bodo omogočili, da bodo desettisoči še naprej lahko brezplačno uživali v Aleteijinih vsebinah, ki ljudem lepšajo življenje, izobražujejo, spodbujajo in širijo dobro.
Aleteia želi služiti svojim bralcem in jim nuditi to, kar jih bogati. Da bi to lahko čim boljše počeli tudi v prihodnje, vas prosimo za finančno podporo.

Hvala že vnaprej!

Urška Leskovšek,
urednica Aleteie Slovenija

Top 10
Več
E-novice
Prejmi Aleteio v svoj e-nabiralnik. Naroči se na Aleteijine e-novice.