Aleteia logoAleteia logoAleteia
Tor, 16. aprila |
Aleteia logo
Duhovnost
separateurCreated with Sketch.

Kako 4. adventno nedeljo praznovati kar doma

shutterstock_764170879.jpg

By VanReeel | Shutterstock

Urška Leskovšek - objavljeno 20/12/20

Kralja, ki prihaja, pridite, molimo!

Le še nekaj dni nas loči do božiča. Privoščimo si malo tišine, miru, začutimo dogajanje okoli sebe in ga izročimo Božjemu usmiljenju. Naj pride v naše štalice!

Nekaj priporočil za pripravo domačega bogoslužja:

  • Kdor je sam, lahko besedilo le počasi prebere in se ustavi ob besedah ali odlomkih, ki so ga nagovorili, ali pa spremlja sveto mašo prek spleta.
  • Dogovorimo se za čas, ko se bomo zbrali. Lahko je to že v soboto zvečer (vigilija) ali kadarkoli v nedeljo, verjetno pa je najustreznejši čas takrat, ko običajno greste v cerkev.
  • Vključite vse prisotne ‒ glede na starost in zmožnosti.
  • Nekdo naj pripravi prostor: kotiček, mizico ali kar družinsko mizo naj obda z dovolj stoli, prinese naj Sveto pismo ali natisnjena besedila iz tega članka, razpelo ali križ ali kakšno nabožno sliko.
  • Prižgite vse štiri svečke na adventnem venčku.
  • Če radi pojete, izberite pesmi vnaprej, pripravite inštrumente.
  • Določite, kdo bo bogoslužje vodil (oče ali mama) in kdo bo bral katero od besedil.

3. adventna nedelja

Bog je zvest: Kristus bo prišel!

Voditelj:
Bratje in sestre,
s hvaležnostjo zbrani v družinskem krogu se danes spomnimo, da se bo čez nekaj dni med nami rodil Kristus, Gospod.

Hvaležni za dar tvojega učlovečenja, Jezus, te prosimo, bodi z nami.
Naj tvoj Duh moli v nas.
Tvoja beseda je prava hrana za naša življenja.
Zato bomo tudi mi, povezani z vso Cerkvijo, prisluhnili, kaj nam želiš danes povedati.

Po trenutku tišine vsi vstanemo in naredimo znamenje križa:

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Voditelj prebere vstopni spev:
Rosite, nebesa, Pravičnega, odpri se, zemlja, in daj nam Zveličarja.

Voditelj nadaljuje:
Da bi se dobro pripravili na poslušanje Božje besede
in zato, da bi nas ozdravila,
priznajmo, da smo grešniki.

Gospod Jezus Kristus, pripravljamo se na praznik tvojega rojstva: Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Ti si Luč, ki razsvetljuje vsakega človeka: Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.

V tem času nas vabiš, da odložimo dela teme: Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.

Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Amen.

Glavna prošnja:

Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo
in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Amen.

Sedimo. Stoji le bralec Božje besede.

1. berilo

Berilo iz 2. Samuelove knjige (2 Sam 7,1-5.8-11.16)

Ko je kralj David prebival v svoji hiši in mu je Gospod naklonil mir pred vsemi njegovimi sovražniki naokrog, je kralj rekel preroku Natánu: “Glej vendar, jaz stanujem v cedrovi hiši, skrinja Božja pa stanuje sredi šotorskega pregrinjala.” Natán je rekel kralju: “Pojdi, stori vse, kar je v tvojem srcu, kajti Gospod je s teboj!” A še tisto noč je Natánu prišla Gospodova beseda, rekoč: “Pojdi in povej mojemu služabniku Davidu: Tako govorí Gospod: ‘Mi boš mar ti zidal hišo za stanovanje?

Jaz sem te vzel s pašnika izza drobnice, da bi bil vladar mojemu ljudstvu Izraelu. Bil sem s teboj, kjer koli si hodil, in sem iztrebil pred teboj vse tvoje sovražnike. Narédil ti bom veliko ime, ki bo enako imenu velikašev na zemlji. Dolóčil bom kraj svojemu ljudstvu Izraelu in ga zasádil vanj, da bo prebivalo na svojem in se mu ne bo treba več bati in ga krivičneži ne bodo več stiskali kakor nekdaj, od dneva, ko sem postavil sodnike čez svoje ljudstvo Izraela. Naklônil ti bom mir pred vsemi tvojimi sovražniki. Gospod ti oznanja, da ti bo Gospod narédil hišo. Ko se ti dopolnijo dnevi in boš legel k svojim očetom, bom povzdignil tvojega potomca, ki bo izšel iz tvojega telesa, in bom utŕdil njegovo kraljestvo. Jaz mu bom oče in on mi bo sin. Tvoja hiša in tvoje kraljestvo bosta obstala pred teboj na veke in tvoj prestol bo utrjen na veke.'”

Poslušali smo Božjo besedo.
Bogu hvala.

Psalm 89,2-3.4-5.27.29

Odpev: Gospodove milosti bom na veke opeval.

Gospodove milosti bom na veke opeval,
rodu za rodom bom oznanjal njegovo zvestobo.
Rekel sem: “Na veke deliš svojo dobroto,
v nebesih utrjuješ svojo zvestobo.”
Gospodove milosti bom na veke opeval.
Gospod je sklenil zavezo s svojim izvoljencem,
prisegel je Davidu, svojemu služabniku:
“Tvoj zarod bom utŕdil na veke,
za vse rodove bom postavil tvoj prestol.”
Gospodove milosti bom na veke opeval.
Klical me bo: “Ti si moj oče,
moj Bog, skala moje rešitve.”
Na veke mu bom ohranjal svojo dobroto
in moja zaveza z njim ostane trdna.
Gospodove milosti bom na veke opeval.

2. berilo

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 16,25-27)

Bratje in sestre, njemu, ki vas more po mojem evangeliju in po oznanjevanju Jezusa Kristusa utrditi v skladu z razodetjem skrivnosti, ki je bila zamolčana skozi večne čase, a je bila zdaj razodeta in je po ukazu večnega Boga oznanjena v preroških Pismih vsem narodom, da bi bili poslušni veri Bogu, ki je edini moder, po Jezusu Kristusu slava na veke. Amen.

To je Božja beseda.
Bogu hvala.

Evangelij

Aleluja. Glej, dekla sem Gospodova, zgôdi se mi po tvoji besedi! Aleluja.

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 1,26-38)

Tisti čas je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Angel je vstopil k njej in rekel: “Pozdravljena, milosti polna, Gospod je s teboj!” Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to. Angel ji je rekel: “Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj; in njegovemu kraljestvu ne bo konca.”

Marija pa je rekla angelu: “Kako se bo to zgodilo, ko ne spoznam moža?” Angel ji je odgovóril: “Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo tudi Sveto, ki bo rojěno, imenovalo Božji Sin. Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti; in to je šesti mesec njej, ki so jo imenovali nerodovitno. Bogu namreč ni nič nemogoče.”

Marija pa je rekla: “Glej, dekla sem Gospodova, zgôdi se mi po tvoji besedi!” In angel je šel od nje.

Poslušali smo Kristusov evangelij.
Hvala tebi, Kristus.

Povabljeni, da v tišini razmislite o Božji besedi. Kateri del vas je najbolj nagovoril? Kaj ta beseda govori vam, v tem trenutku, kako vas nagovarja?

Razmišljanje ob današnji Božji besedi lahko preberete tudi na primer tukaj (R. Cantalamessa), lahko pa evangelij meditirate po metodi lectio divina(jezuiti).

Vsi vstanemo in izpovemo vero:

Verujem v enega Boga,
Očeta vsemogočnega,
stvarnika nebes in zemlje,
vseh vidnih in nevidnih stvari. 

In v enega Gospoda Jezusa Kristusa,
edinorojenega Sina Božjega,
ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki
in je Bog od Boga, luč od luči,
pravi Bog od pravega Boga, rojen, ne ustvarjen,
enega bistva z Očetom,
in je po njem vse ustvarjeno;
ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes.
In se je utelesil po Svetem Duhu
iz Marije Device in postal človek.
Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen.
In tretji dan je od mrtvih vstal,
po pričevanju Pisma.
In je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi.
In bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve,
in njegovemu kraljestvu ne bo konca. 

In v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja,
ki izhaja iz Očeta in Sina,
ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo;
ki je govoril po prerokih. 

In v eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev.
Priznavam en krst v odpuščanje grehov
in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku.
Amen.

Prošnje

Dragi bratje in sestre, Kristus Gospod je luč, ki razsvetljuje vsakega človeka. Veselo mu kličimo:
Pridi, Gospod Jezus!

Svetloba tvoje navzočnosti naj prežene našo temo
in naj nas napravi vredne tvojih darov.
Pridi, Gospod Jezus!

Reši nas, Gospod, naš Bog,
da te bomo danes s svojim življenjem slavili.
Pridi, Gospod Jezus!

Vžgi naša srca, da nas bo žejalo po tebi
in bomo hrepeneli po združitvi s teboj.
Pridi, Gospod Jezus!

Prenašal si našo slabotno naravo,
pomagaj bolnikom in vsem, ki bodo danes umrli.
Pridi, Gospod Jezus!

Glasno ali v duhu izrečemo še svoje osebne prošnje.

Kristus, naš Gospod, vse to te prosimo in na našo družino in ves svet kličemo tvoj blagoslov.
Bodi z nami, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.

Očenaš

Voditelj povabi k molitvi očenaša:
V Duhu združeni z vso Cerkvijo molímo, kot nas je naučil Gospod Jezus:

Oče naš, ki si v nebesih …

Neposredno nadaljujemo:
Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.

Voditelj povabi k pozdravu miru:
Pravkar smo povezali svoje glasove v molitev v Očetu.
Smo sinovi in hčere v Sinu.
V ljubezni, ki nas med seboj povezuje,
prenovljeni z Božjo besedo,
si izmenjamo gesto miru,
znamenje povezanosti,
ki ga prejemamo od Gospoda.

Izmenjamo si pozdrav miru.
Se usedemo.


Couple - Praying - God - Parents

Preberite še:
Duhovno obhajilo lahko prejmem tudi ta trenutek

Duhovno obhajilo

Voditelj:

Ker nismo pri sveti maši, ne moremo prejeti zakramentalnega obhajila.
Papež Frančišek pa nas vabi, da prejmemo duhovno obhajilo.
Cerkev nas uči, da je to sestavljeno iz goreče želje, da bi zaužili nebeški kruh
z živo vero, ki se izraža prek dobrodelnosti,
s katero smo soudeleženi pri sadovih in milostih zakramenta.
Vrednost duhovnega obhajila je zato odvisna
od naše vere v prisotnost Kristusa v evharistiji
kot vira življenja, ljubezni in edinosti,
ter od naše želje, da bi prejeli obhajilo, čeprav ga ne moremo.

Ko imamo vse to v mislih, vas vabim, da sklonimo glavo,
zapremo oči in misli osredotočimo na Gospoda.

Tišina

Voditelj:
Moj Jezus, verujem, da si navzoč v najsvetejšem zakramentu.
Ljubim te nadvse in hrepenim po tem, da bi te prejel v svojo dušo.
Ta trenutek te ne morem prejeti zakramentalno, zato pa pridi v moje srce duhovno.
Sprejemam te, kot bi bil že tukaj, in se ti popolnoma predajam.
Nikoli ne dovoli, da bi se ločil od tebe. Amen.

Nekaj minut ostanemo v tišini v pogovoru z Jezusom.
Vstanemo.

Voditelj:
Molimo.

O Bog, brezmadežna Devica Marija je ob angelovem oznanjenju sprejela tvojo večno Besedo. Ko jo je Sveti Duh razsvetlil s svojo lučjo, je postala Božje svetišče. Po njenem zgledu naj tudi mi ponižno spolnjujemo tvojo voljo.
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Amen.

Bogoslužje lahko zaključimo s pesmijo.

Ne pozabite iti v domačo cerkev in prejeti sveto obhajilo (po potrebi tudi spoved). Tam se srečamo z živim Kristusom.

Želimo vam mirno pripravo na božič!

Vir: Magnificat, hozana.si
Preberite še:
“Če nam ni do tega, da gremo k maši, ker nam ljudje tam niso všeč, moramo prav zaradi tega iti”


kapucin Jurij Štravs

Preberite še:
Da brat Jurij lahko obiskuje bolnike s covidom, si je po 17 letih obril brado!

Tags:
koronavirussveta maša
Podprite Aleteio!

Želimo si, da bi bila Aleteia vsakomur prosto dostopna. Ne zahtevamo registracije oziroma prijave. Trudimo se omejevati oglase, da ne bi bili preveč moteči, in, kolikor je mogoče, omejujemo stroške.
Vaši velikodušni darovi v podporo Aleteii bodo omogočili, da bodo desettisoči še naprej lahko brezplačno uživali v Aleteijinih vsebinah, ki ljudem lepšajo življenje, izobražujejo, spodbujajo in širijo dobro.
Aleteia želi služiti svojim bralcem in jim nuditi to, kar jih bogati. Da bi to lahko čim boljše počeli tudi v prihodnje, vas prosimo za finančno podporo.

Hvala že vnaprej!

Urška Leskovšek,
urednica Aleteie Slovenija

Top 10
Več
E-novice
Prejmi Aleteio v svoj e-nabiralnik. Naroči se na Aleteijine e-novice.